Aanmeldingsformulier workshops

Hiermee meld ik mij aan voor een workshop die tijdens het Yiddish Waves festival van 1-4 maart 2018 wordt gegeven.


Ik meld mij aan voor de volgende workshop:
(Aankruisen wat van toepassing is.)

‘Zing Jiddisch met mij’ – Vrijdagochtend‘Zing Jiddisch met mij’ – ZondagochtendJiddische Taalworkshop – vrijdagmiddagJiddische Taalworkshop – zaterdagmiddagKlezmerworkshop door Merlin ShepherdZangworkshop door Andrea PancurKinder KlezmerworkshopKoorworkshop Fryslân zingt Jiddisch

De volgende extra informatie is nodig voor de workshopleiders:

Iedere deelnemer is voor zichzelf verantwoordelijk.
Voor verlies, beschadiging of verwonding aan persoon en/of eigendom is de organisator niet verantwoordelijk te stellen.
Hetzelfde geldt ook voor het uitvallen van de workshops door onvoorziene oorzaken.