Excursie oude Joodse Stadsgedeelte

Joodse tours tijdens Yiddish Waves, donderdag 1 maart 2018

Voormalige synagoge in Leeuwarden

Yiddish Waves is niet alleen verbonden met Jiddische muziek, maar ook met het Joodse heden en verleden van Leeuwarden-Friesland.

Op donderdag 1 maart, voorafgaand aan de opening van het festival organiseert Footsteptours een prachtige excursie in het oude joodse stadsgedeelte van Leeuwarden.  het cultuurfestival Yiddish Waves belangstellenden het Joodse verleden en heden van de Friese Hoofdstad kunnen beleven.

Deelnemers krijgen anekdotes en verhalen te horen en bezoeken de huidige synagoge van Leeuwarden waardoor deze tocht een onvergetelijke ervaring wordt.

Deze tochten passen bij de uitgangspunten van Leeuwarden-Fryslân Europese Culturele Hoofdstad 2018 en Lân fan Taal. – Ze worden mogelijk gemaakt door Footstep Tours, een excursiebureau met voorliefde voor Joodse geschiedvertelling.

 

1 maart ’s morgens Fietsexcursie vanaf NS-station Leeuwarden

Fietsexcursie Joods Leeuwarden van 10-12 uur, aansluitend koffie & lunch

We proeven van het Joods verleden en heden van de Friese Hoofdstad (buitenwijken). Aansluitend bezoeken we de huidige synagoge en daar zijn koffie en een lunch voorhanden.

 

1 maart ’s middags Wandelexcursie vanaf de synagoge

’s Middags vertrekken we te voet vanaf de Synagoge en horen en zien over het Joodse leven in het centrum van de Friese Hoofdstad. Aansluitend keren we terug in de Synagoge en is er gelegenheid voor koffie en gesprek.

Joods Leeuwarden van 14-16 uur, aansluitend koffie. (Desgewenst vooraf lunch!)

 

Informatie en opgave

Ochtendprogramma met (koosjere) lunch € 20

Middag met koffie/thee € 15

Hele programma: € 30,-

Bij uw opgave geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Opgave graag vóór 26 februari i.v.m. de catering.

Informatie en opgave bij: 

Footstep Tours, Postbus 148, 1135 ZK  Edam

E-mail: info@footsteptours.nl, W: footsteptours.nl.

Mob.tel. 06-1443 4530. Kantoor: 020-689 0056

Na uw opgave ontvangt u de precieze startadressen.