In ’t Arabisch zingen over de maagd Maria

Na het eerste optreden van Karwansera gedurende het Yiddish Waves festival, schreef de Leeuwarder Courant het volgende artikel. Wij zijn niet de enigen die dit en zeer bijzonder project vinden.