Historie

Yiddish Waves werd in 2008 onder de naam Jiddisch Festival Leeuwarden voor het eerst georganiseerd op initiatief van Tresoar – het Fries Historisch en Letterkundig centrum en was een samenwerking van Tresoar, Slieker Film, en de Fryske Akademy.

Tresoar is bewaarder van de Fuks collectie, een collectie met waardevolle Jiddische boeken:

  • Oude Hebreeuwse drukken van voor 1800, gedrukt buiten Nederland;
  • Nederlandse Hebreeuwse drukken tot 1800, waaronder een collectie werken van Menasseh Ben Israel;
  • een unieke collectie oude Jiddische drukken;
  • een collectie ‘Emancipatie der Joden in Nederland’ uit 1796, gedrukt en in handschrift;
  • een wetenschappelijke handbibliotheek Hebreeuwse taal- en letterkunde;
  • een aantal complete tijdschriften, waarvan verschillende voor de Tweede Wereldoorlog in Oost-Europa zijn verschenen.

Als schatbewaarder van deze collectie had Tresoar de wens de Jiddische cultuur te presenteren aan een breed publiek en haar te laten kennismaken met de vele facetten van deze kleurrijke cultuur en de Joodse geschiedenis in Leeuwarden. In 2014 beleefde het Jiddisch festival haar tweede, succesvolle editie. Sinds de start heeft het festival een goede naam verworven en groeit het bezoekersaantal gestaag. Tijd voor het festival om zich inhoudelijk te verdiepen en tegelijkertijd te verbreden in haar doelgroep. Sinds 2016 is het festival zelfstandig doorontwikkeld onder de naam Yiddish Waves en heeft het een stichting als bestuur. Begin maart 2018 beleeft het festival de derde editie in het kader van LF2018.

Linkpagina >> Festival 2008

Linkpagina  >> Festival 2014